Projecten

NU is een vereniging van doeners. Van initiatiefnemers. Ondernemers. Je loopt ergens tegenaan in de stad en ziet kansen om iets moois toe te voegen aan de stad, om de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren. Bij NU-leden blijft het niet bij een idee: we maken er werk van. Via NU.

NU-projecten zijn kleine experimenten, gestart vanuit een visie op nieuwe stedelijkheid in Utrecht. Deze interventies hebben een aanjaagfunctie. Betrokken partijen nemen het stokje daarna over. Het project kan ook in een afzonderlijke organisatievorm worden ondergebracht, als het te omvangrijk, te groot wordt. Zo kan NU een onafhankelijke losse netwerkorganisatie blijven.