Agenda

Nieuw Utrecht is ONTMOETEN én DOEN. Tweemaandelijks zijn er thematische bijeenkomsten op bijzondere plekken in de stad. Bij de ene bijeenkomst (NU Informeel) gaat het om netwerken: leden van Nieuw Utrecht worden geïnformeerd over (de ontwikkelingen rondom) de locatie waar we op bezoek zijn. Bij de andere bijeenkomst (NU Werkplaats) worden we ingezet als denktank door de locatie/organisatie waar we op bezoek zijn. Bijeenkomsten worden georganiseerd door zowel leden als niet-leden. Uit deze bijeenkomsten ontstaan regelmatig projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing.