Home

Nieuw Utrecht (NU) is een vereniging van mensen met liefde voor de stad. Grenzen verleggen, beweging creëren, nieuwe ideeën ontwikkelen en concrete projecten realiseren. Nieuw Utrecht is een vat vol kennis over de stad. De diversiteit aan beroepen binnen de vereniging – van kunstenaar tot planoloog, van zzp’er tot ambtenaar – maakt van Nieuw Utrecht een waardevol netwerk en een denktank van en voor de stad.

Nieuw Utrecht is ONTMOETEN én DOEN. Tweemaandelijks zijn er thematische bijeenkomsten op bijzondere plekken in de stad. Bij de ene bijeenkomst (NU Informeel) gaat het om netwerken (ontmoeten): leden van Nieuw Utrecht worden geïnformeerd over (de ontwikkelingen rondom) de locatie waar we op bezoek zijn. Bij de andere bijeenkomst (NU Werkplaats) worden we ingezet als denktank (doen) door de locatie/organisatie waar we op bezoek zijn. Bijeenkomsten worden georganiseerd door zowel leden als niet-leden. Uit deze bijeenkomsten ontstaan regelmatig projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing.

Wil je een bijeenkomst bijwonen, kijk in de agenda wanneer de eerstvolgende is. Wil je zelf een bijeenkomst organiseren om ons kennis te laten maken met een bijzondere locatie/organisatie en/of de denkkracht van Nieuw Utrecht inzetten? Neem contact met ons op via info@nieuwutrecht.nl. Houd ook het prikbord in de gaten voor nieuws en oproepen.

Bestuur

Heinz Schiller | voorzitter
Yvonne Lub | secretaris
Maureen Baas | algemeen bestuurslid

Oprichting: 29 november 2000